AranyKor Iskolája: Szinkron I. és II. szint

Az légy, aki a múltat magában oldja fel, így azzá leszel, aki a pillanat ragyogásában megéli legteljesebb önmagát; aki Szinkronban van az Áramlással, a kozmosz isteni törvényeivel, a természet törvényeivel együtt rezdül; aki önMAGára lelve lélek fényével, szeretetével és a múlt átfényesített bölcsességeivel megéli a “vagyok, AKI vagyok” isteni teljességét, ezzel mennyországot teremtve a Földön, az itt és most-ban.
AranyKor Iskolája

Szinkron 1. – Ki Vagyok?-tól a „vagyok, AKI vagyok” -ig

2016. szeptember 17.,

szombat, 9:30 – 17:30 óra

és

Szinkron 2. – ÖsszhangTeremtés az ÉLET Építő köveivel

2016. szeptember 18.,

vasárnap, 9:30 – 17:30 óra

Szerinted is itt az ideje élni az életed?

Itt az ideje azzá a változássá lenned, amit vágysz az életedben. A külső befolyásoló erők, és az azoknak való megfelelési kényszerhelyett önMAGadat merni élni. A belső akadályozó tényezők burjánzása jól-létedet szabotáló életvitel helyett növekedni, szeretetben és bőségben élni. Valóban EGÉSZségesen élni összhangban legteljesebb teremtő elvvel és isteni ÉNeddel.
Ha úgy érzed itt az ideje a szenvedéssel és hiányokkal teli élet helyett az örömteli VAN-t megélni és nincs több elpazarolható életidőd és energiád, akkor itt az ideje:
 • önMAGadat élni a másoknak való megfelelések helyett
 • önszabotázs helyett önszeretetben növelni és kiteljesíteni magad
 • a hétköznapokban alkalmazható tudást szerezni
 • Szinkronba kerülni azaz összeRENDeződni a “vagyi, AKI vagyok” erejében
Akkor az ÉletRendSzer-t adó Szinkron képzés NEKED szól! 
Ne várd meg, míg a sors késztet változásra; helyette állj az erődbe, kerülj szinkronba az áramlással, kozmosz törvényeivel és légy magad az az összerendező erő, amivel átváltoztatod, újjáteremted életed. 
Ajándék: ÚJJÁSZÜLETŐ ERŐ című est teljes hanganyaga!
Ébreszd fel a belső erődet, a belső bizonyossággal élő legbelsőbb és legfelsőbb önmagaddal való kapcsolódásban. 

Az AJÁNDÉK előadás fő témái: 

 • Mit jelent az Aranykor, és az aranykori tudatosság?
 • Karma helyett ÉNazonos élet: a karma és az emberi fejlődés avagy hogyan születik a Tiszta Tér – mely alapja a tiszta, fény teremtéseknek
 • Szétválasztottságból, félelemből EGYSÉG
 • SzeretetVallás: magunkban egyesíteni a kettősséget, a polaritást
 • Lélek sötét éjszakája, életünk alászállásai és a fény újjászületése
 • Maghar-ki: avagy a teremtés titkai MAGYARul
 • Iránytű és ÉletRitmus: évkör és tanításai, NAP-HOLD-CSILLAGIDŐ-erő/időpontjaink az évkörön
 • Szinkronban az áramlással, az univerzummal, a nagy egésszel
 • Aranykorba avató tanítások a belső erőről, az ÉN-erők egybegyűjtéséről és az erőbe állásról.
Az előadás mellé megkapod az ÉN-ERŐ gyűjtő meditációt is, melynek célja:
 • középponti erődbe állás megtapasztalása
 • a belső erőddel való kapcsolódás
 • a teremtő erőd LényEgÉn-ek belső megismerése
 • az önmagadba vetett hited erősítése; az ősbizalmad táplálása. 
…és mindez még csak a felkészítő ajándék hanganyagokban!!!

Szinkron I. szint: Gyakorlati ErőBeAvató NAP

MezőCsere, Szinkronban az Isteni ÉNeddel

A Szinkron jelentését, jelentőségét és pilléreit bemutató bevezetőt követően továbblépünk a gyakorlat szintjére. Elsődleges célunk, hogy mindaz, ami a személyiséged életellenes alapmintázatát alkotja (értsd: negatív minták, blokkok gyökérmintája) felismerhető legyen számodra, amikor aktiválódik és beindítja a belső félelmeidet, kicsi-s-Ég-tudatod és erőtlenség illuzórikus érzetét.

A negatív programok aktiválódásának észlelése után megtisztíthasd erőtered és a Téged körülvevő információs mezőt a belső középpontodból újraalkothasd. Azaz tudatosan Mintát Válthass és az összerendezett, önazonos középponti erődben állva Szinkronba kerülj az isteni ÉNeddel, ÉNerőidhez hozzáférve a saját utadon mehess tovább.

A Szinkron I. témái:

 • Élettengelyeink, Nap – Hold – csillagok, térbeli elhelyezkedésünk és viszonyítási pontjaink (naprendszer, Tejút galaxis és Központi Galaktikus Nap)
 • Belső Erőtengelyeink és  ÉLETiránytűnk
 • ÉN-erőink egybehívása, a belső egyensúly és az egység állapotának megteremtése
 • “Ami a meződben van, azzá leszel” az információs meződet (aura) alkotó a “kis én” és a “nagy ÉN” működése, egymásra hatása térben, időben:
  • Kik vagyunk, honnan jövünk?
  • Hogyan kapcsolódik inkarnációs hátterünk generációs környezetünkbe?
  • Miért pont azt a családot választjuk, amelyikbe születünk?
  • Miért és hogyan ismételjük életünk legnagyobb hibáit, próbatételeit, tragédiáit?
  • Miként és miért lépünk ugyanabba a folyóba? Hogyan élhetnénk szenvedés helyett örömteli életet, oldhatjuk a fájdalomtestet?
 • ÉletErő ellenes mintáid felismerése és átalakítása bölcsességgé, Én-Erő-Forrássá
 • Saját információs Mező Tisztításának, ‘felhangolásának’ gyakorlata
 • hogyan vigyél ÉletRendSzert a gyakorlati életedbe
 • Szinkronban az életcéllal
Minden képzési napot avatással zárunk, mely a Szinkron I. szinten:
 • ErőBeAVATÁS:  Középpontban összerendeződés képessége, az ÉN-ERŐK összegyűjtéséért, LélekMag és LélekEsszencia tanítások kibontása benned és általad a Szinkronban megélt életért, a LélekEgységért

A Szinkron II. témái:

 ÉletÉpítés, azaz ÖsszhangTeremtés az ÉLET Építő köveivel

  • magyar öt elem tan (víz, tűz, levegő, föld, fa)
  • öt elem személyiség-tipológia (minek születtél kontra minek neveltek stressze)
  • elemekkel való kapcsolódás, tisztulás és töltekezés
  • maghar feng-sui: az öt elem az életteredben (pl. otthon, munka, kapcsolatok, test), szakrális élettér-tervezés 
  • az öt elem szerepe egészség és a testi-lelki egyensúly visszaállításában, fenntartásában
  • 5 elem meditációs szer
  • ÖtElem-BeAvatás

Mindez egy felépítő, ÉnErőbe állító képzés program első két eleme. A képzéslánc célja, hogy felismerd:

 •  Az AranyKori tudás benned van, a LélekEszenciádban és a DNS-edben hordozod.
 • Az elméddel tanulmányaid folyamán “kívülről” minden bizonnyal már kapcsolódtál is vele, elkezdted ébreszteni MAG tudásodat.
 • Ideje a szíveddel is megébredned és gyakorlattá, majd életté tenni a benned rejtező tudást.

Szenvedés-Történetből Boldogság Megélésbe léphess!

Újra és újra éljük a múltat egy aktiválódós belső program szerint. Nos, ha ez a múlt jó lett volna, akkor bizonyára nem is szenvednénk, hiszen az Egység és Boldogság Minták utóélete és reaktiválódása is “boldogságos”.  Mi saját magunk tehetünk a legtöbbet azért, ami bennünk reaktiválódik. A múltat már nem tudod megváltoztatni, old hát fel a vele kapcsolatos negatív mintákat, hogy legalább a jövőben ne ismétlődjön újra és újra. Ez már jócskán a fájdalomtest felismerése, semlegesítése, energiájának átalakítása. A fájdalomtesti munka így lehetővé teszi az unos-untalan ismétlődő minták megállítását, és egy jobb jövő megteremtését. A korábbi mintáidat felismerve, azokat az Isteni Éned szerint újraírva új életmintát, új életet teremtesz.
Ezen a belső fejlődési és gyógyítási, majd cselekvési folyamaton kísér, támogat az Aranykor Iskolája és benne a Szinkron szintek folyamata:
A Szinkron tanítások célja testi-energetikai-lelki-szellemi szinten összekapcsolni a Isteni önvalóval, mely hozzásegít ahhoz, hogy belső középponti tengelyedben megállva – erőben állva, LÉLEK-AZONOS életet élhess. Az egyes szinteken, így már az első szinten is a MAGHAR-KI tanítások adják a spirituális és energetikai tudás alapját, rendszerét. A maghar-ki röviden a fényőrző tudást hordozó, ezen küldetési utat járó, mag-népe lelkiséggel élő, arra emlékező vagy visszaemlékezni vágyó emberek tudása. A Szinkron szinteken folyó belső munkában egyik célunk a maghar-lelkiségünkben való ébredés, mely egyfajta  lelkület, világhoz való hozzáállást, fényfókuszú, szeretetközpontú, egységtudattal bíró jelenlétet, életelvet jelent. A Szinkron szintek egymásra épülő, egymásból kibomló energetikai beavatássorozatot is tartalmaznak, mely emeli, tisztítja a beavatottak rezgésszintjét, ezen keresztül emelő hatással van kapcsolódásaikra, környezetükre, otthonukra.  Szinkron szintek avatásai, energetikai “felhangolásai” a végtelen szeretet fényáramába kapcsoló, a teremtés titkait felfedő, társteremtő minőségbe kísérő/emelő beavatássorozat megélését nyitják ki a résztvevők számára. Az avatások során az egymásra épülő és egymásból kibomló szimbólumrendszer a körkereszttől a merkabáig, samanisztikus világnézeti/-tudásbeli és a szakrális geometriai alapokon nyugszik.
Lényegileg a Szinkron összerendező tanításokkal, mintaváltást segítő gyakorlatokkal:
 • átfordíthasd Sorsodat és magad írhasd életed forgatókönyvét
 • választhasd és járhasd a szeretet útját
 • beleállhass saját isteni erődbe önmagadért, másokért és a közösségeidért
Szinkron I-II szint részvételi díja: 2 x 15.000 Ft a kétnapos képzésre
Kedvezmény: a két nap képzési díja 30.000 Ft helyett 28.000 Ft, ha 2016. szeptember 9. éjfélig jelentkezel!
 
!!! Az árban benne vannak:
 • a nap képzési anyaga
 • a Szinkron avatások
 • a felkészítő hanganyagok a Szinkron I. szintjére
– melyek segítik a tanultak otthoni gyakorlását, a megtapasztaltak saját mező-térben való rögzülését, ezáltal a saját környezetben gyakran megtapasztalható visszahúzóerő “kezelését” is segítik.
sacredgeo-2016091718

Összegzésképpen miért érdemes Szinkronra jönnöd?

 • A Szinkron elsősorban arról szól, hogyan tudod a saját információs meződet megtisztítani, középpontba rendeződni és mások (vagy a saját mintabekapcsolásaid) által nem befolyásoltan előre haladni az isteni ÉNed útján
 • Másodsorban azért, mert a második szint végzése után átadóvá válhatsz – tehát Te magad is tudsz Szinkron I.-II. szinteket tartani, másoknak saját isteni ÉNjükkel való összehangolódásukban jelentős segítséget adni.

A jelentkezéshez írj a gralhaz kukac gmail pont com címünkre!

Várunk szeretettel, ölelünk örömmel:

 Pozsgai Nikoletta

 Kineziológus, TEK kineziológia oktató

 Női Energia Fitnesz Mester Oktató

 Személyiség Integrációs Tréner, Oktató

***

Varga BeatrixVarga Beatrix

TEK Kineziológia Tanácsadó

Magzati stresszoldás specialista

Colorado Recoding System Mester/Tanár

Share This:

About Pozsgai Nikoletta

Pozsgai Nikoletta: Kineziológus, kineziológia oktató, életmód - tanácsadó és terapeutaként hivatásom az emberek segítése. Mindehhez tanári, természetgyógyászati végzettségem, tréneri és tanácsadói tapasztalatom adja az alapot, derűs és optimista személyiségem a megtartó erőt, az empátia és szeretet a kommunikációs csatornát. Az örömteli életszemléletet tanítom és az oda vezető egyénre jellemző út feltárását segítem. Az önmegvalósítás területét 2000 óta kutatom, és a témakörbe tartózóan rendszeresen tartok ismeretterjesztő és motivációs előadásokat az önmegvalósítás, önmenedzsment, önbizalom és esélyegyenlőségi kérdések, a család és a munka összeegyeztethetősége kapcsán. Mára 6 önfejlesztő könyvem jelent meg. Hivatásom számomra kedves területe a gyerekek és a fiatalok személyiségének és képességeinek fejlesztése; tehetségük feltárása és kibontakoztatása; a kiteljesedett, boldog és sikeres felnőtté válásuk elősegítése. Így mára hivatásom célja: a nő és a férfi kiteljesedésének, és az új generáció érett, életrevaló felnőtté válásának segítése.