AranyKor Iskolája – Szinkron I. szint

Share This:

Az légy, aki a múltat magában oldja fel, így azzá leszel, aki a pillanat ragyogásában megéli legteljesebb önmagát; aki Szinkronban van az Áramlással, a kozmosz isteni törvényeivel, a természet törvényeivel együtt rezdül; aki önMAGára lelve lélek fényével, szeretetével és a múlt átfényesített bölcsességeivel megéli a “vagyok, AKI vagyok” isteni teljességét, ezzel mennyországot teremtve a Földön, az itt és most-ban.
AranyKor Iskolája

Szinkron I. – Ki Vagyok?-tól a „vagyok, AKI vagyok” -ig

2016. április 1., péntek, 9:30-18:00
Szinkron Eszencia Nap

Szinkron Gyakorlat és Avatás: MezőCsere és ÉN-ERŐK aktiválása

***

Szinkron II. – Összhangteremtés az Élet ÉpítőKöveivel

2016. április 2-3., szombat-vasárnap, 9:30-18:00
ÉletÉpítés

A tanfolyamra érkezőknek ajándék:
womaninitiator
ÚJJÁSZÜLETŐ ERŐ című est  hanganyaga
Ébreszd fel a belső erődet, a belső bizonyossággal élő legbelsőbb és legfelsőbb önmagaddal való kapcsolódásban!
Az előadás fő témái: 
 • Mit jelent az Aranykor, és az aranykori tudatosság?
 • Karma helyett ÉNazonos élet: a karma és az emberi fejlődés avagy hogyan születik a Tiszta Tér – mely alapja a tiszta, fény teremtéseknek
 • Szétválasztottságból, félelemből EGYSÉG
 • SzeretetVallás: magunkban egyesíteni a kettősséget, a polaritást
 • Lélek sötét éjszakája, életünk alászállásai és a fény újjászületése
 • Maghar-ki: avagy a teremtés titkai MAGYARul
 • Iránytű és ÉletRitmus: évkör és tanításai, NAP-HOLD-CSILLAGIDŐ-erő/időpontjaink az évkörön
 • Szinkronban az áramlással, az univerzummal, a nagy egésszel
 • Aranykorba avató tanítások a belső erőről, az ÉN-erők egybegyűjtéséről és az erőbe állásról.
Az  előadást követő meditáció célja:
 • középponti erődbe állás megtapasztalása
 • a belső erőddel való kapcsolódás; a teremtő erőd ébresztése;
 • az önmagadba vetett hited erősítése; az ősbizalmad táplálása. 

Az ÚJJÁSZÜLETŐ ERŐ előadása szól egyetemes és magyar vonatkozásokról is: 

A történelmi időben korábbi, jellemzően matriarchális beállítottságú társadalmakban inkább a lunáris rendet, a HoldIdő változását követték. Majd a patriarchális beállítottságú időkben a szoláris rendet, a Nap égi pályáját vették alapul. De vannak azonban olyan népek, ahol ennél átfogóbb kozmikus rendet követtek. Ilyen a magyar ősvallásé is. A CsillagIdőt vették alapul, s egy egyetemes, férfi és női aspektusokat egyesítő, az EGYséget leképező rendet ismertek. Hiszen az egyik erő sem elég önmagában – az EGYséget két erő: a női és a férfi együtt alkotja!

A kozmikus (más néven egyetemes) éves változási rend a kozmikus törvényeket követi, melyben a férfi és a női erőnek egymás mellett, egyenrangúságukban, kölcsönösen kiegészítő szerepe van. A szoláris NAP fókuszú rendszerek mellett ismernünk kell a lunáris időszámításokat és a női, yin erő útját az évkörön. A magyar ősvallásban a kettő együtt volt jelen, a szoláris típusú nap-szerek és a lunáris típusú Boldogasszony ünnepek egyszerre vannak meg a hagyományainkban. Érdemes valódi magyarságunkhoz visszatérnünk, hiszen a MAG-tudás népe vagyunk, vallásunk EGYetemes Csillagidőben létezett és létezik ma is.

 Április 1. : Szinkron I. szint – Gyakorlati ErőBeAvató NAP

MezőCsere, Szinkronban az isteni ÉNeddel

A képzési napon az előadásban elméletben hallottakkal és a meditációban tapasztaltakkal továbblépünk a gyakorlat szintjére. Elsődleges célunk, hogy mindaz, ami a személyiséged életellenes alapmintázatát alkotja (értsd: negatív minták, blokkok gyökérmintája) aktiválódásakor felismerhető legyen számodra, amint  beindítja a belső félelmeidet, kicsinységtudatod és erőtlenség illuzórikus érzetét.

A gyakorlatokkal a negatív programok aktiválódásának észlelése után megtisztíthatod erőtered és a belső középpontodból kiindulva újraalkothatod a Téged körülvevő információs mezőt. Ez lehetőséget ad, hogy tudatosan Mintát Válthass és az összerendezett, önazonos középponti erődben állva Szinkronba kerülj az isteni ÉNeddel, ÉNerőidhez hozzáférve a saját utadon mehess tovább.

 • Élettengelyeink, Nap – Hold – csillagok, térbeli elhelyezkedésünk és viszonyítási pontjaink (naprendszer, Tejút galaxis és Központi Galaktikus Nap)
 • Belső Erőtengelyeink és  ÉLETiránytűnk
 • ÉN-erőink egybehívása, a belső egyensúly és az egység állapotának megteremtése
 • “Ami a meződben van, azzá leszel” az információs meződet (aura) alkotó a “kis én” és a “nagy ÉN” működése, egymásra hatása térben, időben:
   • Kik vagyunk, honnan jövünk?
   • Hogyan kapcsolódik inkarnációs hátterünk generációs környezetünkbe?
   • Miért pont azt a családot választjuk, amelyikbe születünk?
   • Miért és hogyan ismételjük életünk legnagyobb hibáit, próbatételeit, tragédiáit?
   • Miként és miért lépünk ugyanabba a folyóba? Hogyan élhetnénk szenvedés helyett örömteli életet, oldhatjuk a fájdalomtestet?
 • Életellenes minták felismerése és átalakítása bölcsességgé, erővé
 • Saját információs Mező Tisztításának gyakorlata
 • ÉletRendSzer
 • Szinkronban az életcéllal
 • ErőBeAVATÁS:  Középpontban összerendeződés képessége, az ÉN-ERŐK összegyűjtéséért, LélekMag és LélekEsszencia tanítások a Szinkronban megélt életért, a LélekEgységért
Az AranyKori tudás benned van, a LélekEszenciádban és a DNS-edben hordozod és az elméddel tanulmányaid folyamán “kívülről” kapcsolódtál is vele, elkezdted ébreszteni MAG tudásodat. Ideje a szíveddel is megébredned és gyakorlattá, majd életté tenni a benned rejtező tudást.  
Szenvedés-Történetből Boldogság Megélés

Újra és újra éljük a múltat egy aktiválódó belső program szerint. Nos, ha ez a múlt jó lett volna, akkor bizonyára nem is szenvednénk, hiszen az Egység és Boldogság Minták utóélete és reaktiválódása is “boldogságos”.  Mi saját magunk tehetünk a legtöbbet azért, ami bennünk reaktiválódik. A múltat már nem tudod megváltoztatni, old hát fel a vele kapcsolatos negatív mintákat, hogy legalább a jövőben ne ismétlődjön újra és újra. Ez már jócskán a fájdalomtest felismerése, semlegesítése, energiájának átalakítása. A fájdalomtesti munka így lehetővé teszi az unos-untalan ismétlődő minták megállítását, és egy jobb jövő megteremtését. A korábbi mintáidat felismerve, azokat az Isteni Éned szerint újraírva új életmintát, új életet teremtesz.

Ezen a belső fejlődési és gyógyítási, majd cselekvési folyamaton kísér, támogat az Aranykor Iskolája és benne a Szinkron szintek folyamata:
A Szinkron tanítások célja testi-energetikai-lelki-szellemi szinten összekapcsolni a Isteni önvalóval, mely hozzásegít ahhoz, hogy belső középponti tengelyedben megállva – erőben állva, LÉLEK-AZONOS életet élhess. Az egyes szinteken, így már az első szinten is a MAGHAR-KI tanítások adják a spirituális és energetikai tudás alapját, rendszerét. A maghar-ki röviden a fényőrző tudást hordozó, ezen küldetési utat járó, mag-népe lelkiséggel élő, arra emlékező vagy visszaemlékezni vágyó emberek tudása. A Szinkron szinteken folyó belső munkában egyik célunk a maghar-lelkiségünkben való ébredés, mely egyfajta  lelkület, világhoz való hozzáállást, fényfókuszú, szeretetközpontú, egységtudattal bíró jelenlétet, életelvet jelent. A Szinkron szintek egymásra épülő, egymásból kibomló energetikai beavatássorozatot is tartalmaznak, mely emeli, tisztítja a beavatottak rezgésszintjét, ezen keresztül emelő hatással van kapcsolódásaikra, környezetükre, otthonukra.  Szinkron szintek avatásai, energetikai “felhangolásai” a végtelen szeretet fényáramába kapcsoló, a teremtés titkait felfedő, társteremtő minőségbe kísérő/emelő beavatássorozat megélését nyitják ki a résztvevők számára. Az avatások során az egymásra épülő és egymásból kibomló szimbólumrendszer a körkereszttől a merkabáig, samanisztikus világnézeti/-tudásbeli és a szakrális geometriai alapokon nyugszik.

Április 2-3.: Szinkron II. szint – ÖsszhangTeremtés az ÉLET Építő köveivel = ÉletÉpítés

 • Belső Gyermek gyógyítása
 • magyar öt elem tan (víz, tűz, levegő, föld, fa)
 • öt elem személyiség-tipológia (minek születtél kontra minek neveltek stressze)
 • elemekkel való kapcsolódás, tisztulás és töltekezés
 • maghar feng-sui: az öt elem az életteredben (pl. otthon, munka, kapcsolatok, test)
 • szakrális élettér-tervezés 
 • az öt elem szerepe egészség és a testi-lelki egyensúly visszaállításában, fenntartásában
 • 5 elem meditációs szer
 • ÖtElem-BeAvatás

A Szinkron I. szinten megalapozott rendszert a további lépcsőkön folyamatosan új az ön- és világismeretet bővítő, összefüggésbe rendező tartalmakkal töltjük fel.
A második nap célja, hogy az öt elem működését, kapcsolatait megértve, átérezve képessé válj másként látni és ezáltal lélekmagból nyílóan, gördülékenyebben, természetesebben harmonizálni önmagadat, kapcsolódásaidat, a téged körülvevő tereket és ezáltal életedet.

Lényegileg a Szinkron összerendező tanításokkal, mintaváltást segítő gyakorlatokkal:
 • átfordíthasd Sorsodat és magad írhasd életed forgatókönyvét
 • választhasd és járhasd a szeretet útját
 • beleállhass saját isteni erődbe önmagadért, másokért és a közösségeidért
Szinkron I. szint részvételi díja: 15 000Ft
Szinkron II. szint részvételi díja: 30 000Ft
A Szinkron I-re jelentkező számára ár tartalmazza az Újjászületés az ÉNERŐBE c. est felvételét, írott jegyzetet, az egyes szintekhez beavatásokat, és a hétvége hangfelvételeit is, melyek segítik a következő Szinkron szintig a tanultak gyakorlását, a megtapasztaltak saját mező-térben való rögzülését.
A két képzés egyben, egy INTENZÍV hétvégén elvégezve (Következő ilyen alkalom: 2016. április 1. és április 2-3.): 15ezer + 30ezer Ft helyett kedvezményesen: 40ezer Ft
 
Összegzésképpen, miért érdemes Szinkronra jönnöd?
 • A Szinkron elsősorban arról szól, hogyan tudod a saját információs meződet megtisztítani, középpontba rendeződni és mások (vagy a saját mintabekapcsolásaid) által nem befolyásoltan előre haladni az isteni ÉNed útján

A jelentkezéshez írj a gralhaz kukac gmail pont com címünkre!

Várunk szeretettel, ölelünk örömmel:

Pozsgai Nikoletta

Szinkron Mester Oktató, alapító
Kineziológus, TEK kineziológia oktató
Női Energia Fitnesz Mester Oktató
Személyiség Integrációs Tréner, Oktató

***

Varga BeatrixVarga Beatrix

Szinkron Mester Oktató
TEK Kineziológia Tanácsadó
Magzati stresszoldás specialista
NőiErőForrás AMM Oktató
Colorado Recoding System Mester/Tanár

About the Author