A Grál Ház születése

Amikor nevet kerestem a háznak, a grál szó lüktetett a fülemben. Először még csak lejegyeztem, majd a következő éjjelek álmai meghozták a válaszokat arra a kérdésemre, hogy miért a grál az a szó, ami fogalomként leképezi azt a minőséget, amelyért e helyet életre hívtam. 

Mit jelent a Grál?

Ha esszenciálisan szeretném megfogalmazni, akkor a Grál – az új élet, az új egység forrása minden szinten.

A Grál Kehely – a test, lélek és szellem hármassága, mely összerendezett eggyé válik az önmegvalósítás folyamatában. A színtér ahol ez a belső alkímiai folyamat zajlik a test, mint elsődleges kehely, a lélek és a szellem otthona az életünkben.

Mit jelent megérkezni a Grálba?

A belső egység állapot elérése, amikor a bennünk lévő yin és yang kiegyenlítődik, dinamikus egyensúlyra lel Férfiként és nőként ezt a belső egyensúlyi állapotot elérve és fenntartva újjászületünk, új minőségben éljük meg férfi és női önmagunkat. A kiegyensúlyozott, önmagára lelt és azt megélni képes egy-ek, a kettőt a szer-elmünkben és a szeretetben eggyé teszik. A szerelem testi-lelki-szellemi szinteken megélt misztériuma ez. A kettő szerelméből kettejük egysége jön létre, mely egységben képes megfoganni az új, a gyermek. — így a kettőből lett három létrehoz egy új kört, a családot. Ugyanez a folyamat játszódik le minden más szinten, barátok között, kapcsolatokban, majd a nagycsaládban, minden közösségben és minden nagyobb szinten (a nép, a nemzet,s a föld emberiségének egésze szintjén). Az együvé válást, az egységben való feloldódást és a közös együtt-munkálkodást tanuljuk és tapasztaljuk ezen a földön. De a nagyobb szintek létrejöttéhez a kisebb alapegységek létrejötte szüksége, azoknak kell jól együtt működniük és a belső egyensúlyukat elérniük és fenntartaniuk. A nő mindennek mozgató rugója, mert nőiségéből adódóan ezt szolgálja.

S nekem  mint a női teljességet a mai napig szolgáló nőnek ez új megvilágításba helyezte mindazt, amiért eddigi életem során dolgoztam. Megszületett bennem egy másik fogalom is: ha a magyar férfi a MAG ura, akkora a magyar nő a Kehely királynője. Teste a grál titkok kelyhe, s létfeladatában és női erejében állva a legteljesebb isteni szeretetet képes újra és újra a világon életre hívni. A nő kehelyként befogadja a szellemi szikrát, az isteni magot, s a krisztusi minőséget szüli e világra.

Mindezek miatt a Grál Ház elsősorban azért jött létre, hogy segítse a nők és férfiak önmagukra ébredését, múltbéli visszahúzó mintáikat oldva, új minőségükben találjanak egymásra; s ekképpen az ő újjászületett egységükben foganhasson és nevelkedhessen a jövő generáció gyermeke.

S ahogy a mag bennem megfogant, s létéről meséltem sorra érkeztek meg azok a társak, akik jó szívvel és szellemiségével egyet értve érkeznek a Grál Házba.

A szellemi minőség közösségben való együtt működést igényel, s ezt mindannyiunknak tanulnunk kell ezen a földön. Új mintákat próbálunk ki tehát, s ezzel is teremtjük az aranykor új kollektív emberiség-képét. Az oda vezető utakat belső alkímiai folyamatként önmagunkban tapasztalva meg. Mert ahová most készülünk oda nincs térkép. Szerencsére, mert így senki nem mondja meg, hogy kinek merre kell mennie. Én magam lámpásnak tekintem magam, mellyel bevilágítom az önmagadhoz vezető utat. S addig kísérlek személyes utadon, míg saját fényeddel ragyogva bátran, s magabiztosan lépsz előre.

A Grál Házba olyan segítők jelenlétét hívtam, akik kísérők vágynak lenni, s nem törekszenek arra, hogy függőséget alakítsanak ki azokban, akiknek szolgálatára elhívattak. Ez alázatot és lélek-jelenlétet egyaránt követel, elhivatottságot és határtalan ősbizalmat, kétségek nélküli hitet abban, hogy az egység mintázata megélhető itt a Földön, méghozzá ezen emberöltő során.

Share This:

About Pozsgai Nikoletta

Pozsgai Nikoletta: Kineziológus, kineziológia oktató, életmód - tanácsadó és terapeutaként hivatásom az emberek segítése. Mindehhez tanári, természetgyógyászati végzettségem, tréneri és tanácsadói tapasztalatom adja az alapot, derűs és optimista személyiségem a megtartó erőt, az empátia és szeretet a kommunikációs csatornát. Az örömteli életszemléletet tanítom és az oda vezető egyénre jellemző út feltárását segítem. Az önmegvalósítás területét 2000 óta kutatom, és a témakörbe tartózóan rendszeresen tartok ismeretterjesztő és motivációs előadásokat az önmegvalósítás, önmenedzsment, önbizalom és esélyegyenlőségi kérdések, a család és a munka összeegyeztethetősége kapcsán. Mára 6 önfejlesztő könyvem jelent meg. Hivatásom számomra kedves területe a gyerekek és a fiatalok személyiségének és képességeinek fejlesztése; tehetségük feltárása és kibontakoztatása; a kiteljesedett, boldog és sikeres felnőtté válásuk elősegítése. Így mára hivatásom célja: a nő és a férfi kiteljesedésének, és az új generáció érett, életrevaló felnőtté válásának segítése.