AranyKor Iskolája

AranyKor Iskolája:

Erőbe állni önmagunkért, másokért, a közösségért

Az AranyKor Iskolájának egyik szülőanyja, Pozsgai Nikoletta így ír az iskola életre hívásáról:

“A 2014. tavaszán befejezett nemzetközi képzésem végén (Aranykori NŐ és Férfi Tanító MesterKépzés) azt a feladatot kaptam mestereimtől, hogy hozzak létre egy iskolát Magyarországon, mely erőközpontja lesz a felemelkedés folyamatának. Ami több mint az Aranyasszony iskola. Rendezzem össze a szellemi tanításokat és hívjam életre az AranyKor Iskoláját. Aminek része a magyarság MAG lelkülete, de nem ragad abba bele; ami tudja, hogy kiválasztott, de tudja, hogy minden nép – ahogy maga is – saját küldetéssel és céllal alkot nemzetet a Teremtő EGY szívében. Ami az egyetemest tekinti alapjának, de a helyi nép lélek nyelvén szól az emberekhez. Ami összekapcsolt az EGY SZÍVvel, mert abból hajt ki. Melyben a NŐ és a FÉRFI együtt tanul, fejlődik és teremt.  Ami közérthető és legfőképpen élhető a MA emberének. Mert ismernek ŐK minket. Testvéreinkként tudják, hogy a maghari népek tudásának ki kell hajtania, s újra földbe kell tenni, életté tenni-e tudást eljött az idő. Tudják, hogy gyógyulnunk kell a múlt sebeiből, de ott látnak minket a Lelkünk Fényében, s bíznak bennünk. Várják, s támogatnak mindebben – engem, minket. Itt az idő.

Azóta dolgozom ezen, érlelem, növelem, – magamat tisztítom, formálom, hogy általam valósággá legyen. S velem szülőtársam Varga Beatrix,  és AranyAsszony Iskolába járó társaink kiknek sokat köszönhetünk mindebben örömmel írjuk, hogy:

immár a fizikaiban is megszületett az AranyKor Iskolája,

A vagyok, AKI vagyok tudatosságára ébresztő, önMAGvalósítást segítő, aranykort földre szülő szellemi központja

Az Aranyasszony Tradíció és az Egyetemes Női Bölcsesség az újrahangolásban fontos szakrális helyeit jártam végig idén nyáron, hogy az AranyAsszony iskola küldetésében következő fázisába léphessen, betöltve pontosan azt a szerepet, melyre elhivatott – a Teremtő tervének és a korszellemnek megfelelően, a felemelkedés kollektív folyamatában, az ÚJ Föld és az Aranykor megteremtésében.

Ezen a nyáron megkaptam az áldást arra, hogy indulhasson az AranyKor Iskolája, ‘a vagyok AKI vagyok’ minőségét a gyakorlati életben megélni segítő, a testet-lelket-szellemet összerendező Szinkron Tudás átadása.”

Minek alapja az ÚJ KOR TUDATOSSÁGÁNAK tanítása, az Aranykori Nő és az Aranykori Férfi életté lett LÉLEK-JELEN-LÉTe, a Grál tanítások, az Unio Mystica és a merkaba tanítások is, miképpen a tengrizmus és a Maghar-ki szellemi öröksége is.

Megindulhat hát az összerendezett tudás átadása az Aranykor Iskolájában, hogy a MAG TUDÁS életté lehessen. 

Varga Beatrix így ír az AranyKor Iskolájának születéséről:

“Amikor 2012 elején először olvastam Nikol írását az AranyAsszony Iskoláról, minden kétséget kizáróan tudtam, hogy ott a helyem: tanulni, fejlődni és dolgozni benne, érte – s tudtam azt is, hogy mindez valamiként sorsfordító lesz az életemben. Így az indulásától lettem egyszerre növendéke és gondozója is az iskolának, ami felismerések, beavatások, változások, mély átalakulások sorát hozta számomra. Már a kezdetekkor terveket szőttünk emellett egy könnyedebb, rugalmasabb  képzési rendszerről, ami mégis megőrzi azokat a mély és transzformáló tartalmi értékeket, és élményeket, amit az iskola nyújtani kíván.
Ennek a közös, külső-belső utazásnak is köszönhető, hogy végre – az AranyAsszony Iskolások támogatásával – világra segítettük az AranyKor Iskoláját, melyben immár még nagyobb tere és szerepe van a személyes fejlődést megalapozó önismereti munkának, olyan tudásanyag átadásának, amely a gyakorlatba, a mindennapi életbe könnyedén átemelhető és így az egyes résztvevőkön kívül az otthonokra, családokra, kapcsolatokra tett áldásos hatása is rövid időn belül jól érzékelhető. Valóban szeretnénk – egy lehetséges, tiszta, az egyetemes értékeket elfogadó és megtisztelő, a szívből nyíló – utat megmutatni, amelyet bejárva, önMagunkat megtalálva, egymásra, s a valamennyiünkben lévő istenire rálelhetünk. Az élményszerűen átadott tudás élet-rend-szerré érlelhető, s így valóban az aranykori életmintázatok megéléséhez vezet valamennyiünket.”

AranyKor Iskolája

…vagyok AKI vagyok…

1. SPIRÁL: Erőbe állni önmagunkért

Önfejlesztő szinteken, hogy:

 • az Aranykori Tudatosságot a gyakorlati életben élhesd meg
 • hogy azzá az Aranykori Nővé /Férfivá válhass, aki teljes nőként/teljes férfiként, saját erejébe lépve, a szeretet Arany Emberévé válva boldog életet élhess
 • anyagi-energetikai-érzelmi-mentális és szellemi szinteken összerendezett, belső-külső egyensúlyban élhess
 • saját erőforrásaira alapozni tudó, tehetségét kibontakoztató, önMAGvalósított, kiteljesedett ember lehess

 >>>Az Első Spirálról részletes leírást ide kattintva olvashatsz>>>

2. SPIRÁL: Erőbe állni másokért

Segítői küldetésedre felkészítő képzések szintjén, hogy:

 • a felébredett és életté tett tudással mások felé fordulhass
 • a másokat segítő tevékenységekben megalapozott tudásra tégy szert
 • alkalmazható eszközkészleted legyen a változás beindításában, személyiségfejlődés pszichológiai, érzelmi és lelki, szellemi-spirituális folyamatának felelősségteljes kísérésében.

Több képzési irányban: pap/nő, lélekgyógyító, tanácsadó/coach, tanító, tréner

3. SPIRÁL:  Erőbe állni a Közösségért

Képzés azok számára, akik lélekszintű kiválasztódás és küldetésre elhívás folyamatában aranyasszonyi /aranyférfi küldetéssel érkeztek, hogy ők az itt és most világában végezhessék elhívásuknak megfelelő feladatukat a Föld felemelkedésének folyamatában, benne a magyarság MAG tudásának ébresztőivé, gondozóivá váljanak, és közösségeik vezetőivé válhassanak maguk is.

ÚJ KORT ÉPÍTÜNK SAJÁT LELKÜNK MAGJÁBÓL!

Az Isteni Női minőség újjáéledt a nőkben, mára a szeretet minőségét választó és élni tudó nők megteremtették azt az energetikai alapot, mely alapján az Aranykort szülő nő mellé Aranykori tudatosságú férfi állhat. A férfi és nő új szövetségében, elköteleződtek a lelkek arra, hogy együtt újítsák meg a kapcsolatokat, a családok, a közösségek, a nemzet tereit, s velük a Föld kollektív terét – a FöldAnya Teremtőben fogant álmának megfelelően.

A minták jelen vannak, a Krisztus és a Mária-Hálóban horgonyzottak a felemelkedés energiamintái. A folytatás az egyes emberen áll: 

 • tud-e személyes felelősséget vállalni jelenéért és jövőéért, mások hibáztatása helyett
 • tudja-e választani és járni a szeretet útját
 • bele tud-e állni saját isteni erejébe önmagárét, másokért és a közösségeiért

Vajon készen áll-e a ma embere minderre?

Nikol:

“Az én személyes válaszom IGEN. A ma embere alkalmas minderre,de rá kell ébrednie tudására, felelősséget vállalva sorsáért újra kell alkossa azt méghozzá saját rá vonatkozó isteni tervének, életcéljának és küldetésének megfelelően. Mindez pedig belső fejlődési és gyógyítási, majd cselekvési folyamat. Az egyén személyiségének egysége, lélek egysége szülhet csak egységet a párkapcsolatában, a családjában, a közösségeiben, így a nemzetben is és a Föld egészében.”

Mi Maghari lelkű népként a MAG tudását hordozzuk, ne őrizgessük, hanem tegyük végre termékeny földbe a MAGot, növeljük szívünk minden szeretetével és éljük meg az általa kibomló bőséget, jól-létet, teljességet. Itt az ideje.

Az ÚT BELÜL JÁRHATÓ, a lélek ereje a pillanatban születő választásokban, a szív ereje a kinyílásában méretik meg. Ez az Aranykor tudatosságának alapja.

A mindezt segítő iskolát és közösséget szülte meg mára az AranyAsszony ISKOLA; saját testéből-lelkéből, melynek továbbra is szíve, motorja – miképpen a NŐ a létezésnek, a szeretet alapú teremtésnek.

Hála és köszönet mindenkinek, aki segítette, támogatta a folyamatot, s aki velünk volt a szülésben:), s VAN most is.

Bea:

Közös tanításként kaptuk, hogy ha bármely gondolat, elképzelés, eszme megfogalmazódik, formát ölteni kezd, akkor annak mindenképp helye van itt a Földön, helye van emberi világunkban. Helye van tehát a felelősségvállalás és a szeretet beavatásainak – ami egyszerre állít mindannyiunkat kihívás és csodás lehetőségek elé, kaput nyit a további emelkedés, egyéni és közös fejlődés megéléséhez. A közben felmerülő feladatok megoldásához önmagunkban, lelkünk középpontjában hordozzuk a kulcsot. Bízzunk hát magunkban és induljunk el valódi lényegünk kivirágoztatása és egyre fényesedő, aranykori világunk felé – hálával életünk eddigi ajándékaiért és nyitottan minden további áldásra.

Legyen ÉLŐ a TUDÁSOD, s ha itt az ideje MÁSOKAT IS TÁPLÁLÓ!

A tudásnak szintjei vannak. Az első, amikor ismeretszinten az elméd befogadja a kapott információt. INFORMÁCIÓ érkezik. A második, amikor az ismereteket összerendezi elméd. MEGÉRTÉS születik. A harmadik, amikor az összerendezett ismereteket elkezded a gyakorlatban kipróbálni. TAPASZTALÁS születik. A negyedik, amikor a belső tapasztalásaid alapján, -még általad kontrollált körülmények között- belső TUDÁSOD születik a korábbi ismeretek kapcsán. Az ötödik, amikor az ismereteket bármikor elő tudod hívni és alkalmazni is tudod, amikor stressz-helyzetben vagy. AKTÍV tudásod van. A hatodik szint, amikor a tudásod az életeddé válva jobbá tette korábbi életed. ÉLŐ TUDÁSod van. A hetedik, amikor az életeddel tanítasz másokat. TÁPLÁLÓ tudásod van.

Az AranyKori tudás benned van, a LélekEszenciádban és a DNS-edben hordozod és az elméddel tanulmányaid folyamán “kívülről” kapcsolódtál is vele, elkezdted ébreszteni MAG tudásodat.Ideje a szíveddel is megébredned és életté tenni a benned rejtező tudást.  Mindez pedig belső fejlődési és gyógyítási, majd cselekvési folyamat. A belső, személyiséged és lelked szintjén kell először megszületnie az egységnek, hogy egységet élhess a hétköznapjaidban, a párkapcsolatodban, a családodban és az életed minden területén.

Amiben az iskola képzéslánca, szertartásai, beavatásai segítenek:

 • átfordíthasd Sorsodat és magad írhasd életed forgatókönyvét
 • választhasd és járhasd a szeretet útját
 • beleállhass saját isteni erődbe önmagadért, másokért és a közösségeidért
A Szinkron I-es szint megkezdéséhez felkészítő, alapozó anyagként, AJÁNDÉKBA ADJUK az Iskola születésekor tartott első tudattágító és ÉN-ERŐDRE ébresztő előadást, valamint a hozzá készült meditációt:
ÚJJÁSZÜLETŐ ÉN-ERŐ címmel
Ébreszd fel a belső erődet, a belső bizonyossággal élő legbelsőbb és legfelsőbb önmagaddal való kapcsolódásban. Az este során a belső erőről tartott előadásom után dinamikus meditációs ERŐ szertartással folytatjuk, melynek célja:
 • a belső erőddel való kapcsolódás;
 • a teremtő erőd ébresztése;
 • az önmagadba vetett hited erősítése;
 • az ősbizalmad táplálása. 

A történelmi időben korábbi, jellemzően matriarchális beállítottságú társadalmakban inkább a lunáris rendet, a HoldIdő változását követték. Majd a patriarchális beállítottságú időkben a szoláris rendet, a Nap égi pályáját vették alapul. De vannak azonban olyan népek, ahol ennél átfogóbb kozmikus rendet követtek. Ilyen a magyar ősvallásé is. A CsillagIdőt vették alapul, s egy egyetemes, férfi és női aspektusokat egyesítő, az EGYséget leképező rendet ismertek. Hiszen az egyik erő sem elég önmagában – az EGYséget két erő: a női és a férfi együtt alkotja!

EGYetemes Évkör

A kozmikus (más néven egyetemes) éves változási rend a kozmikus törvényeket követi, melyben a férfi és a női erőnek egymás mellett, egyenrangúságukban, kölcsönösen kiegészítő szerepe van. A szoláris NAP fókuszú rendszerek mellett ismernünk kell a lunáris időszámításokat és a női, yin erő útját az évkörön. A magyar ősvallásban a kettő együtt volt jelen, a szoláris típusú nap-szerek és a lunáris típusú Boldogasszony ünnepek egyszerre vannak meg a hagyományainkban. Érdemes valódi magyarságunkhoz visszatérnünk, hiszen a MAG-tudás népe vagyunk, vallásunk EGYetemes Csillagidőben létezett és létezik ma is.

Témák:

 • A karma és az emberi fejlődés avagy hogyan születik a Tiszta Tér – mely alapja a tiszta, fény teremtéseknek
 • SzeretetVallás: magunkban egyesíteni a kettőt
 • Lélek sötét éjszakája, alászállás és a fény újjászületése
 • A Maghar-ki: avagy a teremtés titkai MAGYARul
 • Az éves változási REND-SZER:  évkör és tanításai
 • NAP-HOLD-CSILLAGIDŐ-szereink
 • Aranykorba avató tanítások a belső erőről, az ÉN-erők egybegyűjtéséről és az erőbe állásról.
A dinamikus meditáció lényege, hogy nem a szokásos ülő pozícióban, elgémberedett tagokkal kell végig ülnöd, sok esetben szenvedned a meditációt. E helyett a szabad mozgásos elemek elősegítik a test számára legkellemesebb és legtermészetesebb testtartások megtalálását, ha úgy kívánod a test átmozgatását, finom felszabadítását. A dinamikus meditációkban a test elfoglalja méltó helyét és bevonásával lehetőség van az adott programok sejtszintű beépítésére is. A meditációban tehát test, lélek és szellem szabadsága, örömteli állapota vár rád, mely segít emlékezni arra a bölcs, szeretetteljes és erős lényre, aki VAGY!
Az AranyKor Iskolája ÉnErőket összerendező, MAGi tudásra ébresztő, ÉletRendSzert adó Szinkron képzése ajánlott, azoknak, akik:
 • vágyják a változást és készek tenni érte
 • valóban szeretnék alkalmazni a megszerzett tudásaikat
 • ébreszteni erőiket
 • elkötelezettek önmaguk összeRENDezése iránt
 • készek a belső munkára
 • készek élesben tesztelni a tanultakat
 • vágyják a MAG tudást önMAGukban ébreszteni és ÉletFává növelni
AranyKor Iskolája
AranyKor Iskolája

Szinkron 1. – Ki Vagyok?-tól a „vagyok, AKI vagyok” -ig

2016. április 1.,

péntek, 9:30 – kb. 18:00 óra

és

Szinkron 2. – ÖsszhangTeremtés az ÉLET Építő köveivel

2016. április 2-3.,

szombat-vasárnap, 9:30 – kb. 18:00 óra

A Szinkron tanítások célja testi-energetikai-lelki-szellemi szinten összekapcsolni a Isteni önvalóval, mely hozzásegít ahhoz, hogy belső középponti tengelyedben megállva – erőben állva, LÉLEK-AZONOS életet élhess. Az egyes szinteken, így már az első szinten is a MAGHAR-KI tanítások adják a spirituális és energetikai tudás alapját, rendszerét. A maghar-ki röviden a fényőrző tudást hordozó, ezen küldetési utat járó, mag-népe lelkiséggel élő, arra emlékező vagy visszaemlékezni vágyó emberek tudása. A Szinkron szinteken folyó belső munkában egyik célunk a maghar-lelkiségünkben való ébredés, mely egyfajta  lelkület, világhoz való hozzáállást, fényfókuszú, szeretetközpontú, egységtudattal bíró jelenlétet, életelvet jelent. A Szinkron szintek egymásra épülő, egymásból kibomló energetikai beavatássorozatot is tartalmaznak, mely emeli, tisztítja a beavatottak rezgésszintjét, ezen keresztül emelő hatással van kapcsolódásaikra, környezetükre, otthonukra.  Szinkron szintek avatásai, energetikai “felhangolásai” a végtelen szeretet fényáramába kapcsoló, a teremtés titkait felfedő, társteremtő minőségbe kísérő/emelő beavatássorozat megélését nyitják ki a résztvevők számára. Az avatások során az egymásra épülő és egymásból kibomló szimbólumrendszer a körkereszttől a merkabáig, samanisztikus világnézeti/-tudásbeli és a szakrális geometriai alapokon nyugszik.

Szinkron 1-4. szinteken elsősorban az éterikus szintig ható energetikai tisztító, kiegyenlítő, töltő munkát végzünk, a beavatások ezek hatását mélyítik, illetve megalapozzák az – önfejlesztés jegyében – otthon is végezhető/végzendő gyakorlatokat. A Szinkron 5.-6. a férfi-női teljesség megélését segítő, a férfi/női energetikai rendszerek sajátosságaival és teremtő erőink összehangolásával, azaz a Belső Alkímia folyamatával foglalkoznak.  Szinkron 7-8. szintek az Unio Mystica alap beavatások, maasabb szintű belső alkímiai folyamatot, a 13-as csakrarendszer, 12 DNS szál, merkaba és fénytest tanításokon keresztül, LélekEgységbe érkeztető beavatásokat tartalmaznak. A magasabb tantra és “társas” alkímia, megszentelt szexualitás, mint út az EGYségbe a szer-elem beavatásával magasabb minőségű, új párkapcsolati mintákat, egység mintákat teremtenek.

A Szinkron szintek folyamatos célja a Tiszta Tér teremtése fogantatástól jelenig tartó életünkben, generációs, inkarnációs és kollektívan jelen lévő fájdalommintázatok oldásával, gyógyításával – hogy a szív tiszta terében teremthessünk, Isteni Önvalónk fényéből, felismerve életcélunkat, elfoglalva a helyünket és megcselekedve küldetésünket a Teremtő FényTervében.

Az Első Szinkron Szint témái:

 • Élettengelyeink, Nap – Hold – csillagok, térbeli elhelyezkedésünk és viszonyítási pontjaink (naprendszer, Tejút Galaxis és Központi Galaktikus Nap)
 • Belső tengelyeink és a csalhatatlan ÉLETiránytűnk
 • ÉN-erőink egybehívása, a belső egyensúly és az egység állapotának megteremtése
 • a “kis én” és a “nagy ÉN” térbeli és időbeli elhelyezése: kik vagyunk, honnan jövünk? Hogyan kapcsolódik inkarnációs hátterünk generációs környezetünkbe? Miért pont azt a családot választjuk, amelyikbe születünk? Miért és hogyan ismételjük életünk legnagyobb hibáit, próbatételeit, tragédiáit? Miként és miért lépünk ugyanabba a folyóba? Hogyan élhetnénk szenvedés helyett örömteli életet?
 • ÉletRendSzer, életcél
 • ErőBeAVATÁS: Középpontban összerendeződés képessége, az ÉN-ERŐK összegyűjtéséért, LélekMag és LélekEsszencia tanítások a Szinkronban megélt életért, a LélekEgységért

Részvételi díj: 15 000Ft, mely tartalmazz az Újjászületés az ÉNERŐBE c. est teljes hanganyagát (előadás és meditáció)

*** 

A Szinkron I. szint egy többlépcsős folyamat és beavatáslánc első eleme. >>>Részletes leírás az AranyKor Iskolája Első Spirálba tartozó Szinkron szintek kapcsán ide kattintva olvasható!>>> 

Következő Szinkron szintek időpontjai:

***
>>>Ha érzed a lelkedben a rezonanciát ébreszd önMAGod LényEgi Részét, középpontba rendeződött Istenes Élet megéléséért:

A jelentkezéshez írj a gralhaz kukac gmail pont com címünkre!

Várunk szeretettel, ölelünk örömmel:

 Pozsgai Nikoletta

 Kineziológus, TEK kineziológia oktató

 Női Energia Fitnesz Mester Oktató

 Személyiség Integrációs Tréner, Oktató

***

Varga BeatrixVarga Beatrix

TEK Kineziológia Tanácsadó

Magzati stresszoldás specialista

Colorado Recoding System Mester/Tanár

Share This:

About the Author

Pozsgai Nikoletta: Kineziológus, kineziológia oktató, életmód - tanácsadó és terapeutaként hivatásom az emberek segítése. Mindehhez tanári, természetgyógyászati végzettségem, tréneri és tanácsadói tapasztalatom adja az alapot, derűs és optimista személyiségem a megtartó erőt, az empátia és szeretet a kommunikációs csatornát. Az örömteli életszemléletet tanítom és az oda vezető egyénre jellemző út feltárását segítem. Az önmegvalósítás területét 2000 óta kutatom, és a témakörbe tartózóan rendszeresen tartok ismeretterjesztő és motivációs előadásokat az önmegvalósítás, önmenedzsment, önbizalom és esélyegyenlőségi kérdések, a család és a munka összeegyeztethetősége kapcsán. Mára 6 önfejlesztő könyvem jelent meg. Hivatásom számomra kedves területe a gyerekek és a fiatalok személyiségének és képességeinek fejlesztése; tehetségük feltárása és kibontakoztatása; a kiteljesedett, boldog és sikeres felnőtté válásuk elősegítése. Így mára hivatásom célja: a nő és a férfi kiteljesedésének, és az új generáció érett, életrevaló felnőtté válásának segítése.