Varga Beatrix

bea 4 141117Szívem választása szerint hiszek abban, hogy a világunk színes, örömökkel és szeretettel teli hely, még akkor is, ha ezt nem minden pillanatban látjuk ilyen tisztán. Arra törekszem, hogy támogassak másokat is belső értékeik, erőforrásaik feltárásában és álmaik felszabadításában, azért, hogy hasonlóan lelkesen, az élet minden szintjén megnyilvánuló, újra és újra megteremthető egységben, harmóniában tudják élni mindennapjaikat.

A Grál Házban TEK kineziológiai tanácsadást, magzatkori stresszoldást, grafoterápiás tanácsadást és a Colorado System tanításai szerinti energetikai, energospirituális kódolásokat végzek, valamint Szinkron és NEF AMM oktatóként vagyok jelen.

Az általam választott módszerek mindegyike mélyíti az önismeretet, alkalmas arra, hogy gyengéden lebontsa a belső gátakat, blokkokat, amelyek előrehaladásunk, életünk kiteljesedésének útjában állnak, segít egyensúlyba hozni energiarendszerünket és támogat abban, hogy belső forrásainkra támaszkodva új, örömre hangolt, elégedett, önmagunkkal és környezetünkkel összhangban rezgő, lélekhangunk által vezetett életet teremtsünk magunknak.

Amióta az eszemet tudom, rengeteg könyv vesz körül, sokat olvasok. Legkedvesebbek számomra azok a történetek, amelyek emberi kapcsolatokról, a személyiség, a lélek mély, belső működéséről, formálódásáról, az érzelmek világáról szólnak. Már nagyon korán megfogalmaztam azt is, hogy „emberekkel szeretnék foglalkozni”, és ez az irány – még ha a kiinduló meghatározás eleinte felettébb általánosnak, tágnak is bizonyult – alapjában véve meghatározta a tanulmányaimmal, munkáimmal kapcsolatos döntéseimet. Minden, amit tanultam, a történelemtől a grafológián át rajzelemzésig és a kineziológiáig, az emberről és az odafigyelés fontosságáról és megtartó erejéről szól.

Ma is a legfontosabb számomra: emberekkel foglalkozni; bárkivel, aki teljesebbé, örömtelibbé szeretné tenni az életét – és ennek esszenciájaként: önmagát. Önnön képességeink, erősségeink, szívbéli vágyaink felismerése és kibontakoztatása, illetve az ellenük ható, visszahúzó blokkjaink feltárása és feloldása, elengedése olyan összetett folyamat, amelyben időről-időre jól jöhet egy külső szemlélő, aki támogató jelenléttel, teljes, szeretetteli figyelemmel van jelen, és szakértő módon segít lebontani a régi, többnyire tudattalan belső érzelmi törésekből, letapadásokból eredő mintáinkat, és felépíteni egy új, lelkünkkel összhangban lévő életet, valóságot.

Mindazok számára, akiket útjuk hozzám vezet, örömmel nyújtom ezt a segítő figyelmet és törődést; kísérem őket azon az úton, melyet járva egyre közelebb kerülhetnek valódi önmagukhoz. Célom és feladatom megmutatni, hogy mindig van egy más nézőpont, egy nyitottabb, elfogadóbb, kitágultabb állapot, mint amiben a hozzám forduló éppen elakadva érzi magát.

Bármilyen módszerrel dolgozunk is éppen, legfontosabbnak azt tartom, hogy segítsek meghallani mindenkinek saját igazi, mély, szívből jövő belső hangját, ami megsúgja neki, hogy valójában mit, milyen megoldást is keres nehézségei megoldására, mit szeretne igazából, és ehhez hogyan, milyen úton juthat el.

Küldetésem az örömteli, alkotó élet, és a tiszta szeretettel áthatott, támogató kapcsolatok alapjául szolgáló szemléletmód formálása, ezzel összefüggően pedig rávilágítani azokra a lehetőségekre, amelyek elvisznek a mindennapok könnyed és egyben tudatos, lélekteli megéléséhez. Mindazok számára, akik hozzám érkeznek, segítő figyelmet és törődést, összerendező támogatást adok; legjobb tudásom szerint kísérve mindenkit saját személyes, belső útján, melyet járva egyre közelebb kerülhet valódi önMagához.

Varga Beatrix

Szinkron Terapeuta és Mesteroktató, NEF Oktató

TEK kineziológus tanácsadó, magzati stresszoldás specialista, Colorado System©® Mester-Tanár

***

Kérdéseidet, gondolataidat szeretettel várom az alábbi elérhetőségeken:

Varga Beatrix
+36 20 345 8949
varga.beatrix@orommelelni.hu

Share This:

About the Author

Pozsgai Nikoletta: Kineziológus, kineziológia oktató, életmód - tanácsadó és terapeutaként hivatásom az emberek segítése. Mindehhez tanári, természetgyógyászati végzettségem, tréneri és tanácsadói tapasztalatom adja az alapot, derűs és optimista személyiségem a megtartó erőt, az empátia és szeretet a kommunikációs csatornát. Az örömteli életszemléletet tanítom és az oda vezető egyénre jellemző út feltárását segítem. Az önmegvalósítás területét 2000 óta kutatom, és a témakörbe tartózóan rendszeresen tartok ismeretterjesztő és motivációs előadásokat az önmegvalósítás, önmenedzsment, önbizalom és esélyegyenlőségi kérdések, a család és a munka összeegyeztethetősége kapcsán. Mára 6 önfejlesztő könyvem jelent meg. Hivatásom számomra kedves területe a gyerekek és a fiatalok személyiségének és képességeinek fejlesztése; tehetségük feltárása és kibontakoztatása; a kiteljesedett, boldog és sikeres felnőtté válásuk elősegítése. Így mára hivatásom célja: a nő és a férfi kiteljesedésének, és az új generáció érett, életrevaló felnőtté válásának segítése.