FájdalomTest helyett ÖrömTest

Mindaz, ami a fájdalmakat, szenvedéseket, boldogtalanságot okozza bennünk  átalakítható! Ami ezen negatív mintákat hordozza az az ún. fájdalomtest.A kifejezést találóan és közérthetően Eckhart Tolle fogalmazta meg így.

  “Az összes olyan erős, negatív érzelem, amivel nem néztél teljesen szembe, amit nem fogadtál el, s utána nem eresztetted szélnek, olyan fájdalommaradékot hagyott hátra, amelyek tested sejtjeiben élő energiamezővé álltak össze. Ez nem csak gyermekkori fájdalomból áll, hanem azokból a fájdalmas érzelmekből is, amelyek később, serdülőkorban és felnőttkorodban adódtak hozzá, s amelyek nagy részét az egó hangja teremtette meg. Ez az az érzelmi fájdalom, ami elkerülhetetlenül útitársad lesz, ha életed alapja a hamis éntudat. A régi, ám még mindig rendkívül eleven, szinte minden emberben ott élő érzelem energiamezeje: a fájdalomtest” (Eckhart Tolle)

Kollektív Fájdalomtest

Sajnos a fájdalomtestünk idősebb nálunk. A fogantatásunktól csak az egyéni mintázatokat szerezzük be, az epigenetika alapján pedig ezek is “csak kényszerű ismétlések”. Ismétlései korábbi koroknak…amelyekben talán nem is éltünk még.

“Minden újszülött, aki belép e világba, már érzelmi fájdalomtestet cipel…és a gyermek fizikai testének növekedésével a fájdalomteste is gyarapszik.” (Eckhart Tolle)

Kiemelt fontosságú – és ezzel ma már több terápiás és személyiségfejlesztő módszer tudatosan dolgozik! ld. Transzgenerációs Epigenetikus Kineziológia – az egyéni fájdalomtesten túlmutató kollektív fájdalomtest. DNS szinten hat ránk, holott nem is a miénk szó szerinti értelemben, valahol a múltban az x. generációs ősünk élte át a traumát vagy az ő korában általános, kiterjedt közös megélése volt egy népcsoportnak, népnek, világnak. Ilyen távolba mutató ún. transzgenerációs fantomok lehetnek a háborúk szörnyűségei, a holokauszt, boszorkányüldözések, stb.

Van ilyen közös mintázat sajnos bőven…és közteherviselés van ebben is a Földön…mindenki, aki él és mozog hordozza és dolgozza a korábbi traumákat.

Miért kell lebontani a fájdalomtestet?

Ahhoz, hogy új valóságot és egy szebb jövőt teremtsünk az egyéni és kollektív szinteken – az emberiség jelenlegi fejlődési mintája alapján – a múltunkat önmagunkban oldjuk fel. A feloldásnak több szintje van. A múltbéli fájdalomminták feloldhatók “szelíd módszerekkel”, de ha ezekkel nem tudunk vagy nem akarunk élni, akkor az élet fog bennünket tanítani – kevésbé szelíd módszerekkel – inkább pofonokkal, újra és újra átélve az alaptraumánkat mindaddig, amíg abból felismerés és lelki fejlődés nem születik. Sajnos azonban, az élet tanítása a legtöbb esetben újabb traumákat hoznak, a fájdalomtest további erősödését, aminek nyomában egyre erősödik a kudarcélmény, a sikertelenség, az kedvetlenség, kényszerpályák sora, az elidegenedés, az elkülönülés és szétválasztottság, félelem, magány és magárahagyottság érzése.

Az önmegvalósítás folyamatának fontos része a lebontási fázis, amikor hagymahéjról-hagymahéjra haladunk befelé a személyiségünket meghatározó belső mag felé. Megismerjük és leválogatjuk mindazt, ami nem miénk, nem hozzánk tartozik, csak ránk rakódott (pl. családi hitrendszer vagy szülői elvárások kapcsán) az évek során. Ebben a szakaszban lényegében lebontjuk a FájdalomTestünket.

Szerencsére a mai korban számos módszer áll a rendelkezésünkre, hogy más utakat válasszunk és más módon élhessük meg a lélek-nemesedéshez szükséges transzformációkat!

A fájdalomtesten való munka életszerű és elég intenzív, hiszen az életünk minden pillanatában a legkülönbözőbb hatások érnek bennünket. Ezek közül van olyan, amelyik ún. érzelmi nyomógombunkat nyomogatja. Azaz éppen akkor és éppen úgy mond, vagy tesz valaki valamit, ami számunkra rosszul esik, a belső poklokat járjuk meg…és mindezt gyakran úgy, hogy a környezet nem vagy alig érzékeli. Ami még ennél is fontosabb, az az, hogy valójában sokszor semmi köze nincs az illetőnek ahhoz, hogy mi belül mit élünk meg.

Pontosabban annyi köze van a mi rossz közérzetünkhöz, hogy reaktivált bennünk egy korábbi negatív megélést. Ez aztán végigfutott bennünk, felidézte az összes velejáró negatív megélést, a szomorúságot, a bánatot, a kétségbeesést, a kihasználtságot, a félelmeket…kinél mi az alapmintázat.

Ilyen értelemben valóban újra és újra éljük egy belső program szerint a múltat. Nos, ha ez a múlt jó lett volna, akkor bizonyára nem is szenvednénk, hiszen a boldogság minták utóélete és reaktiválódása is “boldogságos”. Ezért mindenképpen jó, ha sok örömben részesítjük magunkat…rövid és hosszútávon is megéri 🙂

A fentiekből látszik, hogy mi saját magunk tehetünk a legtöbbet azért, ami bennünk reaktiválódik. A múltat már nem tudod megváltoztatni, old hát fel a vele kapcsolatos negatív mintákat, hogy legalább a jövőben ne ismétlődjön újra és újra. Ez már jócskán a fájdalomtest felismerése, semlegesítése, energiájának átalakítása. A fájdalomtesti munka így lehetővé teszi az unos-untalan ismétlődő minták megállítását, és egy jobb jövő megteremtését.

FájdalomTest Helyett Építs ÖrömTestet!

A fájdalomtest felismeréséről és semlegesítéséről már a Szinkron I.-es szinthez készült ajándékképpen általunk adott felkészítő előadásban sokat megtudhatsz:

  1. Mi az a fájdalomtest (egyéni és kollektív) és hogyan érzékelheted a hétköznapokban fullasztó jelenlétét?
  2. Hogyan érhetet tetten és mit tudsz vele “ott és akkor” csinálni?
  3. Mit csinálj a fájdalommintákkal, hogy újjá teremthesd az életed?
  4. A változás útja az örömteli életbe = az önmegvalósulás folyamata:)
  5. Mi az ÖrömTest és hogyan építheted fel?
  6. Az ÖrömFókuszú élet titkai
  7. Egótól a fénytestig: a fájdalomtesten és az örömtesten át

A gyakorlatban pedig elsajátíthatod a Szinkron I. és további szintek képzése során:

Új Minták

A múlt – bármi is történt benne –  elfogadásra és megértésre vár. Ekkor képes átadni az ajándékait a jelen számára. “A múltból a jelenbe fordítom arcomat, begyógyítom a sebeimet és újra képessé válok szeretni” – írtam a SzerelemBeHívó CD-nk egyik sorában. A múlt elfogadása, elvisz oda, hogy képessé válsz valóban látni, a sérelmeiden és a fájdalmaidon túl. Ekkor jöhet el a valódi elengedés és felszabadulás a múlt terhe alól. …és ez elhozza a továbblépés lehetőségét, az új eget, az új napot, az új kapcsolatot, az új életet.

A múlt elengedésével nyitottá válsz a jelenre és annak ajándékaira. Ez már az öröm útja. Arcodat tudatosan a jelenbe fordítod, birtokba veszed az itt és mostot:) – legalábbis azt, amit belőle éppen akkor megélsz. Belemerülsz a jelen kinyíló áramlásába, és itt megnyílsz annak ajándékaira, örömeire.

A múltat nem viszed többé a jövőbe, és nem építed fel ugyanazt a légvárat többé. Ha a múlt a helyére kerül, akkor a jelen megnyílik előtted. Így múlt tanulságaival, a jelen szabad választásaival egy szebb, önvalódhoz hű jövőt építesz magadnak.

Ekképpen a múlt mintái helyett utat nyitsz az új mintáknak – választásod szerinti valóságot teremthetsz magadnak, amely egyre közelebb visz Igaz Önvalód földi síkon is megvalósított megéléséhez, azaz ÖnMAGod-megvalósításához :).

…de honnan is indulunk?

Te is olyan világban nőttél fel, amelyik tele van küzdelmekkel?

Felmerül a kérdés, hogy ha a családunkban mindenki keményen küzdött, tele volt/van problémákkal, akkor csak azt láthattuk, hogy a NEHÉZSÉGEKKEL TELI VILÁG A TERMÉSZETES,magától értetődő közegünkké válik, a kényszerpályákkal szembeni harc és állandó küzdelem vagy éppenséggel az önfeladás és menekülés (alkohol, drog és egyéb függőségek).

Oda jutunk, hogy legtöbbünk nem látott boldog, örömteli életet élő ember maga körül. Olyat, aki szívből és életderűből mosolyog, aki élvezi az életét, örömteli a munkája, örömét leli a kapcsolataiban. Amint valaki így tesz az első dolga a környezetnek, hogy visszahúzza és meggyőzze arról, hogy “ne ringasd magad illúzióvilágban”, “az élet nem habostorta”.

Hogyan legyünk akkor boldogok, ha senkitől nem leshettük el és ha éppenséggel bele is kerülnénk egy véletlenül meglelt öröm-forrásba, akkor abból ne rángassanak ki bennünket azonnal “megmentő jó-akarók”?

Oda jutottam, hogy a boldogságot nem lehet tanulni, mert mindannyiunknak máshonnan származik. A boldogság-mintákat és az öröm-képességet azonban egyrészt örökölhetjük, átvehetjük, másrészt ki is fejleszthetjük magunkban.

A Szinkronban a LÉT-ÖRÖM útját választjuk, miért is?

…mert az öröm olyasvalami, ami emészthetetlen a fájdalomtest számára. Mivel nem tud vele mit kezdeni, a kiéheztetésben elsatnyul:) Olyan ez mint a rákos sejtekkel szemben alkalmazott Gerson diéta. A hasonlat jó, mert a rákos sejtek önirányítóak, elszaporodásukkal átveszik az irányítást.

…mert az öröm a szív érzése. A létörömben megnyílik a szív, és ha a szív nyitott a szívkapun keresztül a lélek eszenciája átragyoghat és szívvel teremted újjá az életed! …és mint írtam korábban a felemelkedés útja a szívkapun, az Aranykapun át vezet.

A Szinkron alapját adó Maghari szellemi tanítások szerint az emberiség új fejlődési mintája az Öröm útja. Mert létezik transzformáció ezen az úton is, mégis ott van a múlt megértése, magadhoz ölelése, feloldása, tudatos új valóság választása és teremtése az Igaz Önvalód megtartottságában megélve.

Az ÖrömTest építése mint út

Az út ami kivisz a szétválasztottságból, az elkülönülésből, a félelmekből és átemel az élet örömeibe. Az élet élvezetén és megbecsülésén keresztül pedig felemel a létörömbe, a középpontisága és a lélek ragyogásába, oda ahol a lélek eszenciája átsugárzik az életed minden területén és teljességgel azt az önvalót élheted, aki vagy…itt és most, még ebben a földi életedben.

Sok évvel ezelőtt azt írtam tizenévesen egy versemben, hogy“Örömre születtem e földre, soha többé nem szenvedni már”.Akkor még nem tudtam, most már értem, hogy miért és hogyan vált ez a mondat a vezérlőcsillagommá az évek során.

Öröm-látás

Aki ismeri az életem az tud sok fájdalomról és szomorúságról, küzdelmekről ne is beszéljünk. Ugyanakkor a múltamra gondolva hatalmas erőforrásként gondolok….és nem csak azért, mert a nehézségek megedzettek és sok képességem kifejlődött. Hanem azért is, mert öröm-látást gyakorlok. Azaz bármilyen kérdést kapok a múltamra vonatkozólag, nem a fájdalmakról beszélek, hanem mindarról a jóról és örömről amit kaptam, amit átélhettem.

Életminták: szenvedés vagy öröm, Te melyiket választod?

Ugye azonnal rávágtad, hogy az örömöt:) Ok, de akkor tök jó lenne, ha ezt is választanád minden pillanatban. Azaz, ha kilépnél azokból a helyzetekből, amelyek nem az örömben születnek és nem is tudod benne megtalálni a belső örömödet. Akkor inkább hagyd abba, menj el és csinálj valami mást:)

Amit kívánok és amiben segítelek a létemmel, az írásaimmal és a programokkal:

“Az légy, aki a múltat magában oldja fel, így azzá leszel, aki a pillanat ragyogásában megéli legteljesebb önmagát”

***

szinkronkettosKOR

Szinkronban a Minden-s-Éggel

Ha szeretnéd tudni, hogyan ismerheted fel a fájdalomtestedet működés közben és mit tehetsz az átalakításáért és mindezt személyes gyakorlás folyamatában szeretnéd elsajátítani, akkor neked szól a Szinkron I-II. szintű tanfolyam:

Szinkron I.-II. 2015. április 25-26., szombat és vasárnap 9:30-18:00 óra között>>>

S mindez csak  az egyik szépséges ajándéka a Szinkron tanításoknak, melyek egy teljes Élet-Rend-Szerként testi-energetikai-lelki és szellemi szinteken segítik személyes kiteljesedésed folyamatát, saját lélekazonos erődbe állásod és küldetésed örömmel, szenvedéllyel való megélését!

Várlak szeretettel a tanfolyamon, személyesen is!

Szeretettel- élet szerelemmel:

Pozsgai Nikoletta

kineziológus, életmód-tanácsadó és terapeuta

személyiség integrációs tréner

Share This:

About Pozsgai Nikoletta

Pozsgai Nikoletta: Kineziológus, kineziológia oktató, életmód - tanácsadó és terapeutaként hivatásom az emberek segítése. Mindehhez tanári, természetgyógyászati végzettségem, tréneri és tanácsadói tapasztalatom adja az alapot, derűs és optimista személyiségem a megtartó erőt, az empátia és szeretet a kommunikációs csatornát. Az örömteli életszemléletet tanítom és az oda vezető egyénre jellemző út feltárását segítem. Az önmegvalósítás területét 2000 óta kutatom, és a témakörbe tartózóan rendszeresen tartok ismeretterjesztő és motivációs előadásokat az önmegvalósítás, önmenedzsment, önbizalom és esélyegyenlőségi kérdések, a család és a munka összeegyeztethetősége kapcsán. Mára 6 önfejlesztő könyvem jelent meg. Hivatásom számomra kedves területe a gyerekek és a fiatalok személyiségének és képességeinek fejlesztése; tehetségük feltárása és kibontakoztatása; a kiteljesedett, boldog és sikeres felnőtté válásuk elősegítése. Így mára hivatásom célja: a nő és a férfi kiteljesedésének, és az új generáció érett, életrevaló felnőtté válásának segítése.